Thử thách ăn kem khổng lồ trong 10 phút

Thử thách ăn kem khổng lồ trong 10 phút

Mỹ Thực khách đến tiệm đồ ngọt Dylan’s Candy Bar tại New York sẽ được miễn phí một ly kem khổng lồ nếu ăn hết trong 10 phút.

Thử thách ăn kem khổng lồ trong 10 phút/Nơi khách mua kem không cần trả tiền nếu ăn hết trong 10 phú

Hiếu Tiên (Theo Insider)